گسترش همکاری پست و بانک ملی

گسترش همکاری  پست و بانک ملی
شهریور ۴, ۱۳۹۹
112 بازدید

در دیدار دکتر فقیهی رئیس هیئت مدیره شرکت سداد بانک ملی با مدیرعامل شرکت ملی پست راههای گسترش همکاری بین شرکت ملی پست و بانک ملی مورد بررسی واقع شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، در این دیدار دکتر فقیهی رئیس هیئت مدیره شرکت سداد بانک ملی راههای گسترش همکاری بین شرکت ملی […]

در دیدار دکتر فقیهی رئیس هیئت مدیره شرکت سداد بانک ملی با مدیرعامل شرکت ملی پست راههای گسترش همکاری بین شرکت ملی پست و بانک ملی مورد بررسی واقع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، در این دیدار دکتر فقیهی رئیس هیئت مدیره شرکت سداد بانک ملی راههای گسترش همکاری بین شرکت ملی پست و بانک ملی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به  اینکه شبکه گسترده پست در سراسر کشور به صورت مویرگی حضور دارد، مقرر شد آن دسته از خدمات بانکی که به صورت نیابتی قابل واگذاری به پست هستند، به این شرکت واگذار شود.