توربین واحد اول گازی جهت نصب در نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار

توربین واحد اول گازی جهت  نصب در نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹
139 بازدید

با توجه به اینکه ژنراتور فاز نخست نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی در آذر ماه سال گذشته به محل نیروگاه ارسال شده بود سفارش توربین نیز در سال گذشته انجام شده و امروز با بار گیری توربین گازی فاز یک در گروه مپنا انجام گرفت و جهت نصب در محل نیروگاه سبزوار ارسال شده است  

با توجه به اینکه ژنراتور فاز نخست نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی در آذر ماه سال گذشته به محل نیروگاه ارسال شده بود

سفارش توربین نیز در سال گذشته انجام شده و امروز با بار گیری توربین گازی فاز یک در گروه مپنا انجام گرفت و جهت نصب در محل نیروگاه سبزوار ارسال شده است