دی ۲۵, ۱۴۰۰
35 بازدید

🏷️گفتگوی خبری ؛ شبکه جهانی جام جم با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست 📲خدمات شرکت ملی پست در حوزه بین الملل و ایرانیان خارج از کشور 📅یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۱.۳۰ 📲روابط عمومی شرکت ملی پست

🏷️گفتگوی خبری ؛ شبکه جهانی جام جم با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست

📲خدمات شرکت ملی پست در حوزه بین الملل و ایرانیان خارج از کشور

📅یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۱.۳۰

📲روابط عمومی شرکت ملی پست