صوت / مصاحبه رمضانعلی سبحانی فر (فعال سیاسی و اقتصادی با رادیو اقتصاد

صوت / مصاحبه رمضانعلی سبحانی فر (فعال سیاسی و اقتصادی با رادیو اقتصاد
بهمن ۲۰, ۱۴۰۰
319 بازدید

موضوع: برزسی اقتصاد صنعتی بعد از انقلاب چهارشنبه:۲۰ بهمن ۱۴۰۰

موضوع: برزسی اقتصاد صنعتی بعد از انقلاب

چهارشنبه:۲۰ بهمن

۱۴۰۰