تکذیب انصراف تیم هندبال سربداران سبزوار از لیگ برتر

تکذیب انصراف تیم هندبال سربداران سبزوار از لیگ برتر
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
143 بازدید

سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس از تکذیب انصراف تیم هندبال سربداران سبزوار از لیگ برتر خبر داد. پیشتر سبحانی ۲۴مرداد را آغاز مسابقات لیگ برتر هندبال عنوان کرده بود که نماینده سبزوار نیز در این رقابت ها حضور خواهد داشت. ملک بیداری

سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس از تکذیب انصراف تیم هندبال سربداران سبزوار از لیگ برتر خبر داد.
پیشتر سبحانی ۲۴مرداد را آغاز مسابقات لیگ برتر هندبال عنوان کرده بود که نماینده سبزوار نیز در این رقابت ها حضور خواهد داشت. ملک بیداری