بهمن ۱۷, ۱۴۰۰
484 بازدید

سلام وعرض ادب خدمت سروران گرامی ضمن تشکروسپاس ازپیامها وتماس های محبت امیزشما دوستان وهمکاران گرانقدر دوران خدمتگذاری ومسئولیت محدوداست. دیر یا زود به پایان می رسد. اماآنچه درخاطره هاخواهدماندعملکردافرادهست نه طول خدمت بلکه عمق خدمت موثردرذهن هانقش خواهدبست. امروزکه کوله بارمسئولیت ازدوش اینجانب برداشته شدبه گواه پیامها وتماس های محبت آمیزشمادوستان وهمکاران برباور وگواهی […]

سلام وعرض ادب خدمت سروران گرامی
ضمن تشکروسپاس ازپیامها وتماس های محبت امیزشما دوستان وهمکاران گرانقدر

دوران خدمتگذاری ومسئولیت محدوداست.
دیر یا زود به پایان می رسد.
اماآنچه درخاطره هاخواهدماندعملکردافرادهست نه طول خدمت بلکه عمق خدمت موثردرذهن هانقش خواهدبست.
امروزکه کوله بارمسئولیت ازدوش اینجانب برداشته شدبه گواه پیامها وتماس های محبت آمیزشمادوستان وهمکاران برباور وگواهی وجدانم درپیشگاه خداوندصحه گذاشته است که لحظه ای درخدمت صادقانه وتلاش بی وقفه غفلت نکرده ام.وبرشمادوستان وهمکاران خودم بالیده وبعنوان یک سرمایه اندوخته خواهم کرد.وازانجام خدمت دراین دوران سخت افتخارنموده وبرتداوم خدمت صادقانه وپیشرفت وسربلندی کشورعزیزمان درهرشرایطی دراینده پایبندخواهیم ماند.

خدایاچنان کن سرانجام کار
توخشنودباشی ومارستگار

ارادتمند سبحانی فر