بهمن ۱۷, ۱۴۰۰
250 بازدید

وزیر ارتباطات: یک سال و نیم مدیریت آقای سبحانی‌فر مقارن شد با دوران همه‌گیری ویروس کرونا و ایشان هم با سربلندی با کمک اعضای هیئت مدیره و حوزه فنی که همگی جزو نخبگان و متفکرین این حوزه هستند با برنامه ریزی دقیق و استفاده حداکثری از فناوری توانستند با سربلندی، پست را از این بحران […]

وزیر ارتباطات:

یک سال و نیم مدیریت آقای سبحانی‌فر مقارن شد با دوران همه‌گیری ویروس کرونا و ایشان هم با سربلندی با کمک اعضای هیئت مدیره و حوزه فنی که همگی جزو نخبگان و متفکرین این حوزه هستند با برنامه ریزی دقیق و استفاده حداکثری از فناوری توانستند با سربلندی، پست را از این بحران عبور بدهند.