گفتگوی مدیرعامل شرکت ملی پست در خصوص روند صدور سند برای اراضی کشاورزی

آبان ۲۲, ۱۴۰۰
47 بازدید

شبکه خبر گفتگوی مدیرعامل شرکت ملی پست در خصوص روند صدور سند برای اراضی کشاورزی IMG_5320  

شبکه خبر
گفتگوی مدیرعامل شرکت ملی پست در خصوص روند صدور سند برای اراضی کشاورزی

IMG_5320